FRAKTFRITT ÖVER 1000KR | LEVERANSTID 2-4 DAGAR FRÅN BEKRÄFTAD ORDER

Integritetsskyddspolicy – Frostech

Frostech strävar efter att värna om din personliga integritet. Nedanstående dataskyddspolicy förklarar hur Frostech samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@frostech.se

Genom att använda Frostech´s tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.
Du godkänner också att Frostech använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra betalningsalternativ eller Mina Sidor, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp till oss, kontaktar oss, när du, via Internet, använder Mina Sidor eller någon annan av Frostech´s tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

– Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster (såsom när du bekräftar ett köp på vår websida, använder Mina Sidor), kan vi samla in följande information:

– Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

– Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

– Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik.

– Information om hur du interagerar med Frostech – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

– Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

– Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du förser Frostech, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Frostech´s tjänster. Frostech behandlar personuppgifter för följande syften.

Syfte med behandlingen 
– För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
– För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
– För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar.
– För kundanalys, administrera Frostech´s tjänster och för Frostech´s interna verksamhet, inklusive felsökning/-rättning, analys och för statistiska ändamål.
– För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt och korrekt för dig och din enhet.
– För att förhindra missbruk av Frostech´s tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra
– För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
– För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, plocka fram nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.
– För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.

Kommunicera med dig.

Frostech kan också komma att använda persondata för att kommunicera nödvändig information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Frostech´s kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du INTE vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@frostech.se

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi delar enbart din information med de företag som har hand om våra betalningslösningar.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer.

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en betalningsmetod, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Myndigheter.

Frostech kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja/överlåta dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsmässiga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt,

bokföring och regulatoriska krav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

– Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

– Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

– Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Notera att det dock kan finnas legala skyldigheter för Frostech som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Vad gäller cookies eller motsvarande?

En cookie är en textifil som skickas ifrån en websida, t.ex. Frostech till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din kundvagn när du surfar runt hos oss mm. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig. 

Kontakta oss

Frostech är registrerat hos Bolagsverket med Org.nummer:890206xxxx

Adress: SKJUTAREVÄGEN 19 772 40 Grängesberg

Vi tar emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå Frostech på info@frostech.se.

Frostech är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Frostech följer svensk dataskyddslagstiftning.

Stäng meny
×

Kundvagn